مرور رده

علمی

فائو احتمال عمدی بودن حمله ملخ‌ها به ایران را بررسی می‌کند

رئیس سازمان حفظ نباتات:کشورهای همسایه در سال‌های گذشته همکاری بیشتری برای مبارزه با ملخ‌های مهاجم داشته‌اند. ملخ‌های حمله‌کننده به ایران همه چیز خوار هستند و با توجه به آرواره‌های قوی
ادامه مطلب ...