مرور رده

خدماتی

مشاهده گروه‌های متقلب واکسیناسیون فلج اطفال در خراسان جنوبی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: مردم شهرستان‌های خراسان جنوبی و به ویژه بیرجند از خوراندن هرگونه قطره به کودکانشان از دست گروه‌های مراجعه کننده به درب منازل خودداری کنند. یک
ادامه مطلب ...