آرشیو ماهانه

فوریه 2020

نوبخت افزایش حقوق پرسنل حوزه سلامت در مبارزه با کرونا را صادر کرد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای دستور رییس جمهوری برای جبران خدمات کادر درمانی، پرستاران و پرسنل حوزه سلامت مبارزه با کرونا، دستورالعمل افزایش حقوق کادر درمانی را صادر کرد.
ادامه مطلب ...