توضیحات کدخدایی درباره طرح استانی شدن انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان:
کلیات طرح استانی شدن انتخابات قابل قبول است اما شیوه های اجرایی آن ابهاماتی دارد.
در مواردی حقوق رای دهندگان و نامزدها نادیده گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.