نیلی احمدآبادی: علوم شناختی یک رشته تأثیرگذار در رشد علمی است

محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رشته علوم شناختی باعث جهش و پیشرفت علمی می شود، گفت: فعالیت در رشته علوم شناختی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در قالب یک مرکز بیش از ۳ سال است انجام می شود که محور تحقیقات بین نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی و علوم شناختی بوده و از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.