مصوبه نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی بازنگری می‌شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی که مصوب پیشین این شورا است، مورد بازنگری قرار می‌گیرد.سعیدرضا عاملی شامگاه یکشنبه درباره ساماندهی تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی باید رابطه بین دانشگاه، جامعه و بازار را برقرار کند؛ بنابراین حساسیت های اجتماعی برای این شورا مهم است.وی با بیان اینکه در مورد حساسیت های اجتماعی نمی‌توان بی تفاوت بود اظهارکرد: یکی از این حساسیت ها، تبعیض اجتماعی در مورد جذب فرزندان اعضای هیئت علمی است که چرا دانشگاهیان مزایایی برای خود قائل هستند.عاملی تصریح کرد: آنها انتظار دارند اگر دانش آموزی حد نصاب ۸۰ درصد را کسب کرد از مزیت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی استفاده کند.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: این مسئله که مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.