جوان مراغه‌ای به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه گفت: با رضایت خانواده در خصوص اهدای اعضای بدن جوان مراغه ای، ۴ بیمار زندگی دوباره گرفتند.اصغر تنومند روز سه شنبه گفت: ۲ کلیه، کبد و دریچه های قلب مرحوم مهدی قمری  جوان ۱۶ ساله اهل روستای چلان که روز گذشته بر اثر تروما، دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.وی ادامه داد: این عمل خیر خانواده این جوان مرحوم، زمینه ساز حیاتی دوباره به چهار نفر شده است.وی خاطرنشان کرد: اهدای عضو به عنوان یکی از حرکت های خیر در سال های اخیر نمود بیشتری یافته است و کارت اهدای عضو از سوی این دانشکده در این راستا صادر می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.