ظریف امروز برای پاسخگویی در مجلس حاضر نشد

سه فقره سوال ملی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازمحمد جواد ظریف وزیر امورخارجه دردستور کار نشست امروز پارلمان بود.طبق این گزارش،ظریف به علت ادامه دیداربا همتای آلمانی خوددرنشست امروز خانه ملت حضور نیافت و بر این اساس سوال از وزیربه روزهای آتی صحن علنی مجلس موکول شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.