درمان بیماری سل با قارچ

به نقل از نیواطلس،در برخی کشورهای درحال توسعه با توجه به محدودیت منابع و امکانات دستیابی به ویتامین های ضروری و ذخیره سازی آنها کار دشواری است.دانشمندان آلمانی برای کمک به حل این مشکل و با هدف کمک به درمان بیماری های مزمنی همچون سل به استفاده از قارچ متوسل شده اند.دریافت و مصرف مداوم ویتامین دی یکی از روش های مهم مقابله با بیماری سل است.زیرا این ویتامین برای حمله به باکتری عامل این بیماری بسیار موثر است.قرار گرفتن بدن در معرض تابش نور خورشید باعث می شود تا پوست انسان ها به طور طبیعی ویتامین دی بیشتری تولید کند،اما درصورت نیازبه ویتامین دی بیشتر باید ازداروهای تجاری استفاده کرد.پژوهشگران آلمانی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که قارچ های صدفی قرار گرفته در معرض تابش نور خورشید می توانند به تامین نیازهای بشردراین حوزه کمک کنند.درآزمایش های صورت گرفته در این زمینه ۱۴۶ میکروگرم قارچ صدفی قرارگرفته در مرعض تابش نورخورشید به بیماران داوطلب داده شده و نتایج مثبت آنها برروی این افراد مشاهده شده است.بر همین اساس ۹۷ درصد از بیماران در یک بازه زمانی چهار ماهه به میزان قابل توجهی بهبود یافته اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.