سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: «نزار زکا» به درخواست میشل عون و با وساطت سید حسن نصرالله آزاد شد

هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت
باتوجه به نقش مهم و مؤثر آقای میشل عون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد
«برخوردی که طی مدت بازداشت در تهران با “نزار زکا” صورت گرفت به طور کامل با معیارهای قانونی و رعایت حقوق قضائی و انسانی محکومان مطابق بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.